2009 skrev jag boken Feldenkraismetoden Förklarad. Detta är den första läroboken i Feldenkraismetoden där behandlingssättet beskrivs mycket detaljrikt och är åskådliggjorda med åtskilliga illustrationer och 240 foton.

Bokens innehåll och syften

Boken ger fördjupad kunskap om den neurofysiologiska kommunikationen och ger dig kunskap om dina möjligheter till utveckling av kroppsmedvetenhet, självstyrning och självbild. Boken har en teori och en praktikdel.

Korta fakta om boken

  • Fördjupad kunskap om den neurofysiologiska kommunikationen
  • Yrkesutövare inom hälso-, sjuk- och äldrevården kan här få förklaringar på mycket i sin verksamhet som tidigare inte varit tillgängliga.
  • En utmärkt uppslagsbok för dig som är intresserad av hur en människa fungerar.
  • Därutöver ger metoden dig kunskap om dina möjligheter till utveckling av kroppsmedvetenhet, självstyrning och självbild.
  • Den är lämplig som lärobok vid utbildningen av Feldenkraispedagoger, paramedicinska yrkesutövare och annan sjukvårdspersonal.
  • Innehåller bland annat 170 lektionsexempel och ca 4 000 ord-/sidhänvisningar-ett utomordentligt sökverktyg.

Exempel ur boken

En funktionell störning såsom stelhet i kroppen orsakas i de flesta fall av rörelseglömska. Hur sådan uppstår får sin förklaring och hur den kan avlägsnas klargörs i detalj. Muskelvärk är ett ofta förekommande besvär. Den får sin förklaring i skyddsreflexens verkningssätt. Bokens förklaring av detta gör dig medveten om dessa reaktioner vilket är den hjälp till självhjälp som Feldenkraismetoden syftar till.

Beställ Feldenkraismetoden förklarad

sliderbilder_svbokomslagetPris: Boken kostar 391 kronor inklusive moms och porto.

Gör såhär: Mejla ditt namn och din adress till info@feldenkrais-education.se och sätt sedan in 391:- på bankgiro 5619-8419 så skickar jag boken till dig.

ISBN 978-91-633-4084-0